FRÅN KAMP TILL SEGER - Bibelstudier över utvalda Psaltarpsalmer och Sändebreven e-bokSvenska, 2023