Femme fatale - en e-singel ur Granta #7 e-bokSvenska, 2016