Dick Donovan: Silfverdolken. Återutgivning av text från 1895 e-bokSvenska, 2019