Det nordiska treperiodssystemet. En historik – Återutgivning av text från 1904 e-bokSvenska, 2019