Crises na Siria: Passado, presente e futuro e-bokPortugisiska, 2016