Asbjörn Krag: Den vackra spionen. Återutgivning av text från 1942 e-bokSvenska, 2020