Asbjörn Krag: Damen med de tusen namnen. Återutgivning av text från 1914 e-bokSvenska, 2020