Zaschita Tarrasha. V 4 tomakh. Tom 4 inbundenRyska, 2016