Urban välfärd, effektiv energi danskt bandSvenska, 2016