Uppfostringsanstalten : om tvång i föräldrars ställe häftadSvenska, 1998