The Palestinian Entity 1959-1974 inbundenEngelska, 1988