The Economic Interpretation of History inbundenEngelska, 2020