Thank God it’s a new week : en bok om chefs- och medarbetarengagemang tjugofyrasju häftadSvenska, 2020