Svarta hål och brustna stränga pocketSvenska, 2020