Suveränitet eller underkastelse danskt bandSvenska, 2023