Strategiczne sojusze na zglobalizowanym rynku pocketPolska, 2020