Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd danskt bandSvenska, 2013