Samhälle i kris : vår förmåga till anpassning och omorientering klotbandSvenska, 2021