Så konstiga NI är! : (o)likheter mellan svenskar, araber och muslimer danskt bandSvenska, 2021