Perspektiv på historien Socialhistoria flexbandSvenska, 2014