Pedagogikens idéhistoria - Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år flexbandSvenska, 2019