November har trettioen dagar kartonnageSvenska, 2019