Nordiska Nätter : djurliv mellan skymning och gryning inbundenSvenska, 2013