Nekromantikerns krig. D. 2, Mittelspiel pocketSvenska, 2014