Negotiating National Identity klotbandEngelska, 1999