Mythen der Antike: Eros & Psyche (Graphic Novel) inbundenTyska, 2021