Mythen der Antike: Antigone (Graphic Novel) inbundenTyska, 2021