Merdümgiriz - Dönüs, Yenilen, Iyiles pocketTurkiska, 2021