Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring klotbandSvenska, 2007