Medbestämmandelagen : en kommentar. Del I, 1-32 §§ häftadSvenska, 2018