Med malepensel gjennom årets tolv måneder inbundenNorska, 2016