Med fingret vidrör du orden: En antologi samtida grekisk lyrik danskt bandSvenska, 2019