Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter : en antologi från MR-dagarna 2004 häftadSvenska, 2010