Mänsklig blomstring : en välgrundad kristen hållning inbundenSvenska, 2016