Leva Yoga - Från observation till transformation flexbandSvenska, 2019