Kvalitetsutveckling inom omvårdnad - Sjuksköterskans professionella ansvar häftadSvenska, 2023