Klanen:Klanen : Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till pocketSvenska, 2019