Katitzi och Lump-Nicke ; Katitzi i skolan inbundenSvenska, 2016