Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen häftadNorska, 2017