Johtaminen kompleksisessa maailmassa flexbandFinska, 2020