Icke-medborgarskapets urbana geografi danskt bandSvenska, 2011