I glömskans land : exkursioner i sentida svensk-tyska spår inbundenSvenska, 2014