Hildegard von Bingen: Liber vitae meritorum : 35 kosmiska livskrafter mot våra belastningar häftadSvenska, 2010