Gösta Bagges minnesanteckningar. Del 2, 1942-1944 inbundenSvenska, 2013