Gösta Bagges minnesanteckningar. Del 1, 1939-1941 inbundenSvenska, 2013