Förnuftets banemän : från Nietzsche till Hitler inbundenSvenska, 1985