Förlupna ord : ur de svarta anteckningsböckerna inbundenSvenska, 2020