Feminism för de 99 procenten danskt bandSvenska, 2019