Falkblick : strategi, ledningskraft och handlingskraft i den offentliga sektorn danskt bandSvenska, 2014