Eye in Stockholm : the 21st century inbundenSvenska, 2010